ارسال دعوت نامه، صدور ویزا

ارسال دعوت نامه، صدور ویزا

شرکت ما می تواند برای شما دعوت نامه ای برای ویزا و سایر سوالات برای حل تشریفات سفر شما به چین ارسال کند.

شماشما می توانید انتخاب کنیدنوع دعوت برایویزای توریستی یا تجاریکه خاطرات فراموش نشدنی سفر به چین را به یادگار خواهد گذاشت.