PRC می تواند مناطق تجاری جدید جدید ایجاد کند.

مناطق جدید تجارت آزاد احتمالاً در استان های هیلونگ جیانگ و منطقه سین کیانگ اویگور از جمهوری خلق چین هم مرز با روسیه ظاهر می شوند.

همچنین انتظار می رود مناطق در استان شاندونگ ایجاد شود. احتمال زیاد ظهور FTZ در استان هبی در اطراف پکن وجود دارد - پیشنهاد شد که این منطقه بر اساس منطقه جدید Xiong'an ایجاد شود ، که در آینده به "برادر دوقلوی" منطقه پودونگ شانگهای تبدیل خواهد شد.

به یاد بیاورید که اولین FTZ در تاریخ 29 سپتامبر 2013 در شانگهای افتتاح شد. از آن زمان ، 12 FTZ در چین ایجاد شده است ، ساخت آخرین آنها در آوریل 2018 در جزیره هاینان آغاز شد. این بزرگترین FTZ از نظر مساحت خواهد بود: رژیم آن به کل قلمرو جزیره گسترش خواهد یافت.


زمان ارسال: 20-20 نوامبر -2020