تحویل بار از درب منزل

تحویل بار از درب منزل

ما در هر نوع حمل بار مشغول هستیم ، از جمله "تحویل بار از در به خانه".

دیگر لازم نیست وقت خود را برای جستجوی وسیله نقلیه هدر دهید ، نگران ایمنی بار باشید ، و نه در مورد زمان صرف شده برای تحویل.

"تحویل بار از درب منزل" - مزیت این سرویس این است که شامل طیف کاملی از خدمات ، از تأمین حمل و نقل ، تحویل تا محل دریافت و پایان دادن به بیمه بار شما در هنگام حمل و نقل است.

کافی است فقط یک درخواست در شرکت ما ایجاد کنید ، همه کارهای دیگر توسط تدارکات ما انجام می شود و با شما هماهنگ می شود.

ما برای هر محموله خدمات بیمه ارائه می دهیم.