تحویل کالا از درب به درب

تحویل کالا از درب به درب

ما با انواع حمل و نقل بار از جمله” تحویل بار درب منزل ” .

دیگر لازم نیست برای جستجوی وسیله نقلیه، نگرانی در مورد ایمنی محموله، در مورد زمان صرف شده برای تحویل، وقت بگذارید.

"تحویل بار درب منزل" - مزیت این سرویس این است که شامل مجموعه کاملی از خدمات از تامین حمل و نقل، تحویل تا محل دریافت و پایان دادن به بیمه بار شما در حین حمل است.

فقط کافی است در شرکت ما یک برنامه ایجاد کنید، بقیه موارد توسط تدارکات ما انجام می شود و با شما توافق می شود.

ما برای هر باری خدمات بیمه ارائه می دهیم.